Country Last Q3/22 Q4/22 Q1/23 Q2/23
Afghanistan -0.60 Jun/21 1.5 1.5 1.5 1.5
Albania -0.50 May/22 0.9 0.8 0.7 0.7
Algeria 1.93 Apr/22 1.5 1.3 0.8 0.4
Angola 0.93 May/22 1 0.7 1 0.5
Argentina 5.10 May/22 4 3.5 2.9 2.3
Armenia 0.10 May/22 0.2 0.5 0.4 0.5
Aruba 0.70 Apr/22 0.3 0.3 0.2 0.1
Australia 2.10 Mar/22 0.9 1.4 0.7 0.5
Austria 1.40 Jun/22 2 0.1 0.1 0.1
Azerbaijan 0.70 May/22 0.2 0.2 0.2 0.4
Bahamas 0.10 Dec/21 0.2 0.2 0.1 0.1
Bahrain 0.50 May/22 0.3 0.3 0.3 0.3
Bangladesh -0.99 May/22 1 1 1 1
Belarus 1.60 Apr/22 0.6 0.6 0.6 0.5
Belgium 0.85 Jun/22 -0.3 0.2 0.3 0.3
Belize 1.00 Apr/22 0.4 0.3 0.2 0.2
Benin 0.20 Apr/22 -0.1 0.2 0.3 -0.1
Bhutan 1.44 Apr/22 1 1 0.8 0.8
Bolivia 0.03 Apr/22 0.5 0.5 0.3 0.3
Bosnia And Herzegovina 1.10 May/22 0.1 0.1 0.1 0.1
Botswana 2.60 May/22 1.4 0.8 0.4 0.2
Brazil 0.47 May/22 0.4 0.3 0.3 0.35
Brunei 0.80 Feb/22 0.3 0.3 0.1 0.1
Bulgaria 1.20 May/22 0.5 0.8 -0.1 -0.1
Burkina Faso 1.90 May/22 1.8 2.4 -0.1 1.2
Burundi 4.20 Apr/22 2.8 3 1.7 2
Cambodia 1.22 Feb/22 0.21 0.21 0.21 0.21
Canada 1.40 May/22 0.3 0.3 0.2 0.2
Cape Verde 0.70 May/22 0.2 0.3 0.5 0.4
Chile 1.20 May/22 0.3 0.3 0.2 0.2
China -0.20 May/22 0.2 0.2 0.4 0.4
Colombia 0.84 May/22 0.7 0.5 0.4 0.3
Congo 0.90 Apr/22 0.7 1 1 1
Costa Rica 1.44 May/22 0.4 0.3 0.2 0.2
Croatia 1.40 May/22 1.6 0.1 0.1 0.1
Cyprus 0.90 May/22 1.9 0.27 0.27 0.27
Czech Republic 1.80 May/22 0.3 0.2 0.2 0.2
Denmark 0.90 May/22 0.3 0.1 0.2 0.2
Dominican Republic 0.49 May/22 0.3 0.3 0.2 0.2
East Timor 1.30 May/22 0.2 0.2 0.2 0.2
Ecuador 0.56 May/22 0.3 0.3 0.2 0.2
Egypt 1.10 May/22 1.8 0.9 0.7 0.5
El Salvador 0.90 May/22 0.4 0.4 0.4 0.3
Estonia 1.90 May/22 0.4 0.1 0.1 0.1
Ethiopia 2.60 May/22 3.2 2.7 1.8 2
Euro Area 0.80 Jun/22 0.4 0.6 0.5 0.5
European Union 1.00 May/22 0.4 0.6 0.5 0.5
Fiji 1.20 May/22 0.4 0.4 0.4 0.4
Finland 1.30 May/22 -0.1 0.1 0.1 0.1
France 0.70 Jun/22 0.2 0.5 0.4 0.3
Gambia 2.53 Apr/22 1.4 0.8 0.5 0.5
Georgia 1.10 May/22 1.7 1.3 0.7 0.5
Germany 0.10 Jun/22 -0.2 0.7 0.3 0.3
Ghana 4.10 May/22 3.5 2.7 2.3 2
Greece 0.70 May/22 2 0.4 0.6 0.6
Guatemala 0.54 Apr/22 0.4 0.4 0.3 0.3
Guinea 1.60 Apr/22 1.3 0.7 0.3 0.3
Guyana 1.10 Apr/22 0.3 0.4 0.4 0.4
Haiti 2.00 Feb/22 1.3 1.2 1.2 1.2
Honduras 0.88 May/22 0.3 0.3 0.3 0.3
Hong Kong -0.20 May/22 0.1 0.1 0.1 0.1
Hungary 1.70 May/22 0.5 0.2 0.2 0.2
Iceland 1.40 Jun/22 1.29 0.5 0.5 0.5
India 0.94 May/22 0.3 0.5 0.2 0.5
Indonesia 0.61 Jun/22 0 0.3 0.2 0.2
Iran 3.50 May/22 2 2 2 2
Ireland 0.90 May/22 0.4 0.5 0.5 0.5
Israel 0.60 May/22 0.3 0.5 0.1 0.1
Italy 1.20 Jun/22 -0.3 0.5 0.2 0.3
Ivory Coast 0.20 May/22 0.2 0.3 0.4 0.4
Jamaica 0.30 May/22 0.5 0.3 0.3 0.3
Japan 0.20 May/22 0.1 -0.2 -0.2 -0.2
Jordan 0.50 May/22 0.5 0.4 0.4 0.3
Kazakhstan 1.60 Jun/22 0.8 0.7 0.6 0.5
Kenya 0.90 Jun/22 1.6 1.3 0.8 0.4
Kosovo 0.90 May/22 0.12 0.12 0.12 0.12
Kuwait 0.16 Apr/22 1.5 1 0.6 0.6
Kyrgyzstan 0.30 May/22 0.8 0.8 0.7 0.7
Latvia 4.00 May/22 3.5 0.2 0.2 0.2
Lebanon 7.85 May/22 8 6 6 6
Lesotho 1.10 Apr/22 0.7 0.5 0.3 0.3
Liberia -3.17 Nov/21 0.8 0.6 1 1
Libya 1.09 Mar/22 0.5 0.4 0.3 0.3
Lithuania 2.30 May/22 1 1.5 1.5 1.5
Luxembourg 0.10 May/22 1 0.7 0.7 0.7
Macau 0.08 May/22 0.2 0.2 0.2 0.2
Macedonia 2.20 Apr/22 0.7 0.5 0.3 0.3
Madagascar 0.70 Feb/22 0.7 0.4 0.2 0.2
Malaysia 0.60 May/22 0.1 0.1 0.4 0.4
Mali -0.20 Feb/22 0.6 0.7 0.3 -0.1
Malta 1.70 May/22 0.8 0.5 0.5 0.3
Mauritania 1.40 Apr/22 1.4 0.8 0.4 0.3
Mauritius 0.60 May/22 -0.1 0.4 0.3 0.3
Mexico 0.18 May/22 0.3 0.3 0.3 0.2
Moldova 2.00 May/22 1 0.5 0.1 0.1
Mongolia 1.40 May/22 0.8 0.8 0.8 0.8
Montenegro 0.80 May/22 0.4 0.4 0.4 0.4
Morocco 0.30 May/22 0.4 0.3 0.2 0.2
Mozambique 1.00 May/22 1.4 1.7 1.3 1
Myanmar 0.81 Jan/22 0.8 0.8 0.8 0.8
Namibia 0.10 May/22 0.4 0.5 0.2 0.3
Netherlands -0.60 May/22 0.3 0.4 0.2 0.2
New Caledonia 0.70 Apr/22 0.2 0.2 0.2 0.2
New Zealand 1.80 Mar/22 1.1 0.5 0.5 0.3
Nicaragua 1.22 Apr/22 0.7 0.6 0.6 0.6
Niger 0.40 Dec/21 0.4 0.4 0.4 0.4
Nigeria 1.78 May/22 1.3 1.6 1.3 1.2
Norway 0.20 May/22 0.4 0.4 0.3 0.3
Oman -0.02 May/22 0.5 0.5 0.5 0.5
Pakistan 6.30 Jun/22 0.5 1.3 0.7 0.7
Panama 0.60 Apr/22 0.3 0.3 0.2 0.2
Paraguay 0.20 May/22 0.5 0.5 0.4 0.3
Peru 1.19 Jun/22 0.3 0.2 0.2 0.2
Philippines 0.40 May/22 0.5 0.4 0.4 0.1
Poland 1.50 Jun/22 0.3 0.6 0.5 0.5
Portugal 0.80 Jun/22 0.7 0.3 0.4 0.4
Puerto Rico 1.30 Apr/22 0.6 0.3 0.3 0.2
Qatar 1.34 May/22 0.5 0.5 0.5 0.5
Russia 0.10 May/22 0.2 0.4 0.4 0.6
Rwanda 2.10 May/22 3.3 2.8 1.8 1.4
Sao Tome And Principe 0.80 May/22 1.4 0.8 0.6 0.4
Saudi Arabia 0.10 May/22 0.2 0.2 0.2 0.2
Senegal 0.70 May/22 -0.1 0.3 0.3 0.3
Serbia 1.20 May/22 0.1 0.1 0.1 0.1
Seychelles 0.42 May/22 -0.1 0.1 0.2 0.3
Sierra Leone 3.10 Apr/22 2.7 1.8 1.4 0.7
Singapore 1.00 May/22 0.1 0 -0.1 0.1
Slovakia 1.60 May/22 0.4 0.05 -0.1 -0.1
Slovenia 2.70 Jun/22 1.5 0.12 0.12 0.12
Somalia 1.50 May/22 1.3 0.6 0.8 0.8
South Africa 0.70 May/22 0.7 0.5 0.4 0.3
South Korea 0.70 May/22 0.1 0.1 0.5 0.5
South Sudan 7.49 Apr/22 6.8 5 5 2.5
Spain 1.80 Jun/22 0.3 0.6 0.3 0.4
Sri Lanka 12.80 Jun/22 2.3 2.2 2.2 2.2
Sudan 13.02 Mar/22 8.5 8 8 8
Suriname 1.90 Apr/22 1 1 1 1
Sweden 1.00 May/22 0.3 0.3 0.4 0.4
Switzerland 0.70 May/22 0.2 0.3 0.4 0.4
Taiwan 0.32 May/22 0.1 0.1 0.1 0.1
Tajikistan 0.70 Apr/22 0.6 0.6 0.6 0.6
Tanzania 0.50 May/22 0.4 0.3 0.2 -0.1
Thailand 1.40 May/22 0 0.1 1.1 1.1
Togo 1.60 Apr/22 -0.1 1.3 0.4 0.4
Tunisia 0.90 May/22 0.8 1 0.7 0.5
Turkey 2.98 May/22 0.9 0.5 0.7 0.7
Uganda 1.50 May/22 0.6 0.4 0.3 0.4
Ukraine 2.70 May/22 2.5 1.8 1 0.9
United Arab Emirates 0.02 Dec/22 0.5 0.1 0.1 0.1
United Kingdom 0.70 May/22 0.3 0.4 0.5 0.5
United States 1.00 May/22 0.3 0.4 0.4 0.4
Uruguay 0.46 May/22 0.65 0.6 0.6 0.6
Venezuela 6.50 May/22 2.2 1.9 1.5 2.1
Vietnam 0.69 Jun/22 0.1 0 0.5 0.5
Zambia 0.90 Jun/22 1 0.4 0.3 0.3
Zimbabwe 30.70 Jun/22 20 12 8 6


Trading Economics provides data for 20 million economic indicators from 196 countries including actual values, consensus figures, forecasts, historical time series and news. Forecast Inflation Rate Mom - was last updated on Saturday, July 2, 2022.