Country Last Q4/21 Q1/22 Q2/22 Q3/22
Australia 341835.00 Jun/21 335000 330000 320000 310000
Azerbaijan 55726.10 Dec/20 48821 57509 57509 57286
Bangladesh 65339.96 Dec/19 80119 80119 68607 68607
Belgium 98316.40 Jun/21 94871 97258 102151 101757
Cambodia 2262.00 Dec/19 2341 2352 2375 2375
Canada 1463752.00 Jun/21 1501930 1510000 1494795 1520000
China 43834.00 Dec/20 46157 46289 46464 46245
Denmark 1172507.28 Dec/19 1206510 1214718 1204165 1199475
Euro Area 1870481.00 Jun/21 1917980 1935876 1935948 1930336
France 384394.00 Jun/21 396986 392643 392851 396695
Germany 524.41 Sep/21 529 541 527 538
Iceland 4272.30 Dec/19 4541 4358 4319 4392
India 199689740.00 Dec/20 206079812 210872365 210273296 211870814
Ireland 286059.00 Dec/20 259591 299790 307513 303795
Italy 294585.00 Jun/21 300441 301159 297531 298120
Japan 389.94 Sep/21 880 403 728 393
Kenya 9604.30 Dec/20 8595 10200 10152 10123
Namibia 173907.00 Dec/20 177211 176863 177385 177559
Netherlands 377777.00 Dec/20 394021 399688 387221 387221
Nigeria 20329672.71 Dec/20 20959893 20878574 20939563 20898904
Norway 368458.00 Jun/21 373036 376109 378775 379512
Portugal 43534.30 Jun/21 44736 45364 45929 45102
Slovakia 14944.00 Jun/21 16670 14626 15736 15691
South Africa 3763155.00 Jun/21 3277857 3287408 3793260 3823365
South Korea 1938678.90 Dec/20 1871707 1969698 1979391 1977452
Spain 245028.00 Jun/21 250025 220177 259975 257034
Sweden 692195.00 Jun/21 619995 631359 718498 714345
Taiwan 9532700.00 Dec/20 9209710 9866345 9828214 9818681
Thailand 9171848.00 Dec/19 9401144 9447003 9630440 9492863
United Kingdom 369491.00 Jun/21 398186 404318 383162 382423
United States 18108.28 Oct/21 17891 17500 17000 17200


Trading Economics provides data for 20 million economic indicators from 196 countries including actual values, consensus figures, forecasts, historical time series and news. Forecast Disposable Personal Income - was last updated on Sunday, November 28, 2021.