Money Supply M1 - Forecast - 2018-2020

This page provides forecasts for Money Supply M1 including a long-term outlook for the next decades, medium-term expectations for the next four quarters and short-term market predictions.


Last Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19
United States 3658.00 Jun/18 3692 3731 3769 3806
Euro Area 7977746.00 May/18 8240000 8480000 8660000 8810000
China 54390.00 Jun/18 55081 56148 57190 58217
Japan 759469.40 Jun/18 771239 781759 791708 801432
Germany 2116.60 May/18 2190 2200 2220 2260
United Kingdom 1730542.00 May/18 1955000 2029400 2071000 2111000
India 31639.00 May/18 31310 31385 31274 31327
France 1239855.00 May/18 1290000 1320000 1360000 1390000
Brazil 334400.84 Jun/18 333293 333087 333092 333087
Italy 1151837.00 May/18 1240000 1290000 1320000 1340000
Canada 975476.00 May/18 994380 1008383 1022360 1036294
Russia 20074.76 May/18 19800 19600 20242 20374
South Korea 845332.40 May/18 850000 863000 881000 888000
Australia 356.37 May/18 360 363 366 369
Spain 936475.00 May/18 925000 932000 938000 948000
Mexico 4154128582.00 May/18 4160863026 3675931375 4159921752 4159885546
Indonesia 1404660.70 May/18 1397462 1459000 1398115 1398167
Turkey 499394060.90 Jul/18 534000000 551000000 574000000 591000000
Netherlands 411278.00 May/18 411797 410622 411690 410671
Last Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19
Albania 447288.75 May/18 448642 449506 450096 450580
Angola 3847408.92 May/18 3828171 3838138 3834226 3834840
Argentina 1253655.70 May/18 1300815 827047 1400955 1450673
Armenia 780700.00 May/18 801765 809041 813656 816034
Australia 356.37 May/18 360 363 366 369
Austria 238552.00 May/18 246227 249197 249124 250765
Azerbaijan 10691.70 Mar/18 11142 11265 11347 11400
Bahamas 2754.00 Mar/18 2802 2806 2808 2808
Bahrain 3294.00 May/18 3306 3308 3309 3309
Bangladesh 2271549.00 Apr/18 2244296 2113522 2246597 2260530
Belarus 7426.25 Jun/18 7381 7490 7358 7470
Belgium 221200.00 May/18 221341 225128 229460 233558
Belize 1608.10 Apr/18 1605 1605 1606 1605
Bhutan 65052.30 Apr/18 68482 69677 70903 72127
Bolivia 62383697.00 Apr/18 62707051 62719299 62718891 62721706
Bosnia and Herzegovina 11103.56 May/18 11464 11728 11989 12245
Botswana 15927.77 Apr/18 16290 16275 16282 16281
Brazil 334400.84 Jun/18 333293 333087 333092 333087
Brunei 4407.74 Dec/17 4425 4426 4426 4426
Bulgaria 48745.90 May/18 50342 51550 52744 53925
Burundi 887054.00 Apr/17 1101661 1132686 1161477 1188323
Canada 975476.00 May/18 994380 1008383 1022360 1036294
Cape Verde 102225.90 May/18 67806 68385 68358 68359
Chile 33831.35 Jun/18 34351 35006 35647 36282
China 54390.00 Jun/18 55081 56148 57190 58217
Colombia 98935.18 Jun/18 99054 99045 99046 99046
Comoros 84773.64 Mar/18 84728 84702 84709 84708
Congo 2122116.00 Apr/18 2111911 2111936 2111935 2111935
Croatia 106502.00 May/18 109947 113209 116253 119297
Czech Republic 3873921.65 May/18 3954274 4025737 4095835 4165154
Denmark 1231129.00 May/18 1239526 1247024 1249253 1251138
Djibouti 148407.00 Sep/17 150510 150346 150301 150286
Ecuador 24057.03 Jun/18 24486 24908 25328 25746
Egypt 798581.00 May/18 840286 868663 896662 924520
El Salvador 3704.40 Feb/18 3697 3688 3697 3688
Equatorial Guinea 896133.00 Feb/18 895012 895058 895190 895110
Estonia 13120.00 May/18 13594 14023 14444 14851
Euro Area 7977746.00 May/18 8240000 8480000 8660000 8810000
Finland 133033.00 May/18 134456 136577 138732 140895
France 1239855.00 May/18 1290000 1320000 1360000 1390000
Gambia 15717.87 Feb/18 16689 17134 17577 18017
Georgia 5557041.63 May/18 5561403 5564811 5565668 5565863
Germany 2116.60 May/18 2190 2200 2220 2260
Greece 115783.00 May/18 122000 125000 129000 132000
Guatemala 84144.40 Jun/18 84040 83995 83987 83985
Honduras 63045.75 Apr/18 62800 63252 63186 63130
Hong Kong 2545371.40 May/18 2640758 2645156 2645260 2645022
Hungary 20308.10 May/18 21409 22213 23011 23805
Iceland 500.84 Apr/18 525 541 514 516
India 31639.00 May/18 31310 31385 31274 31327
Indonesia 1404660.70 May/18 1397462 1459000 1398115 1398167
Iraq 68411.00 Apr/18 68141 67942 67750 67566
Ireland 163932.00 May/18 163000 165000 167000 169000
Israel 392060.00 Jun/18 403859 414737 424927 434509
Italy 1151837.00 May/18 1240000 1290000 1320000 1340000
Jamaica 220178.90 May/18 230788 238279 245877 253292
Japan 759469.40 Jun/18 771239 781759 791708 801432
Jordan 10184.00 May/18 10161 10148 10152 10149
Kazakhstan 5044409.00 May/18 5096285 5081571 5075241 5075767
Kenya 1417.19 Apr/18 1462 1492 1521 1550
Kuwait 11027.60 May/18 10936 10938 10944 10944
Kyrgyzstan 114403.10 May/18 116113 80000 116354 117698
Latvia 10649.80 May/18 10748 10776 10794 10813
Lebanon 10996.00 Apr/18 11262 11463 11661 11858
Lesotho 6179.60 Sep/17 5853 6038 5916 5984
Liberia 57109.41 Mar/18 61003 62580 63937 64751
Libya 110029.10 Mar/18 115091 117658 120207 122738
Lithuania 15689.70 May/18 16170 16537 16890 17230
Luxembourg 247.70 May/18 250 253 257 261
Macau 81363.89 May/18 82290 71700 85180 86635
Macedonia 123339.30 Apr/18 128001 131151 134187 137219
Malawi 489900.00 Apr/18 492774 492903 493045 492983
Malaysia 417393.44 May/18 425360 431068 436758 442425
Malta 15424.21 May/18 15761 16035 16301 16558
Mexico 4154128582.00 May/18 4160863026 3675931375 4159921752 4159885546
Moldova 33554.16 May/18 33445 33426 33422 33421
Mongolia 3202500.00 May/18 3310292 3366269 3323008 3365166
Morocco 809429.00 May/18 825562 836124 846736 857304
Namibia 44528.10 Dec/17 44691 44683 44684 44684
Netherlands 411278.00 May/18 411797 410622 411690 410671
New Caledonia 340435.00 Dec/16 330966 347301 341096 336713
New Zealand 65717.00 May/18 68299 69899 71454 72980
Nicaragua 54280.93 May/18 53524 53364 53256 53215
Nigeria 11226313.09 May/18 11181327 11181369 11182039 11182257
Norway 2057316.00 May/18 2059062 2058956 2058948 2058948
Oman 5265.70 May/18 5297 5337 5378 5418
Pakistan 12870130.00 May/18 13290481 13639435 13988150 14335417
Paraguay 27835140.00 Jun/18 28507324 29002160 29486559 29969317
Peru 84673.00 Jun/18 86591 87900 89303 90678
Philippines 3752451.00 May/18 3915209 4038201 4160910 4283275
Poland 912150.43 May/18 975000 1046000 1091000 1141000
Portugal 124439.00 May/18 145100 156200 159700 165100
Qatar 132970.00 May/18 132432 132393 132389 132388
Romania 211307.40 May/18 216373 219631 222440 225095
Russia 20074.76 May/18 19800 19600 20242 20374
Rwanda 799.50 Apr/18 801 801 801 801
Sao Tome And Principe 1607.00 Apr/18 1634 1664 1694 1724
Saudi Arabia 1217036.00 May/18 1219000 1221000 1225000 1228000
Serbia 669565.00 Jun/18 684492 700015 715577 731022
Seychelles 5135.50 Apr/18 5302 5405 5507 5608
Sierra Leone 3044040.00 Dec/17 3211957 3287443 3362077 3436239
Singapore 187879.30 May/18 191500 193800 196050 196290
Slovakia 48.10 May/18 49.31 50.21 51.09 51.98
Slovenia 18953.00 May/18 19640 20170 20686 21189
South Africa 1652784.00 May/18 1649507 1648046 1648204 1647289
South Korea 845332.40 May/18 850000 863000 881000 888000
Spain 936475.00 May/18 925000 932000 938000 948000
Sri Lanka 790970.00 May/18 835615 844988 856013 867458
Sudan 160152.00 May/18 187269 207415 227399 247221
Swaziland 5659.20 Mar/18 5693 5686 5687 5687
Sweden 2776227.00 May/18 2856190 2904678 2953337 3001825
Switzerland 650040.00 May/18 654969 656149 657023 657162
Taiwan 6670100.00 May/18 6786940 6864046 6941361 7018470
Tajikistan 12460.35 Jun/18 12771 12889 12923 12931
Thailand 2008.20 May/18 2001 2060 2000 2000
Tunisia 30338.00 Apr/18 31402 31976 32545 33111
Turkey 499394060.90 Jul/18 534000000 551000000 574000000 591000000
Uganda 9010.90 May/18 9000 9026 8985 9019
Ukraine 619489.00 May/18 619000 618992 618993 618992
United Arab Emirates 495500.00 Jun/18 483020 510000 481911 482214
United Kingdom 1730542.00 May/18 1955000 2029400 2071000 2111000
United States 3658.00 Jun/18 3692 3731 3769 3806
Uruguay 142629.00 May/18 141432 141536 141579 141583
Venezuela 1251019279.25 May/18 1245982864 20200000 1238466545 1234725547
Vietnam 1713832.00 Dec/16 2199691 4010000 2682161 2557632
Zimbabwe 6659122.00 Apr/18 7300718 7660910 8009631 8347990