Manufacturing PMI - Forecast - 2018-2020

This page provides forecasts for Manufacturing PMI including a long-term outlook for the next decades, medium-term expectations for the next four quarters and short-term market predictions.


Last Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19
Australia 57.40 Jun/18 56.4 57.1 56.2 55.8
Austria 56.60 Jun/18 55.6 56 55.4 55.77
Brazil 49.80 Jun/18 52 52.5 52 51.6
Canada 57.10 Jun/18 54 55 56.91 56.89
China 51.00 Jun/18 50.9 51.2 51.6 50.9
Czech Republic 56.80 Jun/18 56.2 56.5 54.4 54.2
Denmark 49.70 Jun/18 55.9 56 55.4 55.1
Egypt 49.40 Jun/18 49.39 50.1 49.39 49.39
Euro Area 54.90 Jun/18 55.4 57.9 57.4 55.1
France 52.50 Jun/18 56.6 55.1 54.6 54
Germany 55.90 Jun/18 54.9 56.3 55.9 56.4
Greece 53.50 Jun/18 53.4 53.8 53.4 53.6
Hong Kong 47.70 Jun/18 51.9 49.4 50.2 51.4
Hungary 53.00 Jun/18 55.2 54.2 53.3 53.1
India 53.10 Jun/18 51.8 52.1 51.9 51.8
Indonesia 50.30 Jun/18 50.6 50.5 51 51.2
Ireland 56.60 Jun/18 57.4 55.2 57 55.9
Israel 52.60 Jun/18 53.2 54.2 53.5 53.1
Italy 53.30 Jun/18 53.2 54.7 55 54.6
Japan 53.00 Jun/18 52.4 51.9 52 53
Kenya 55.00 Jun/18 53.76 52.6 53 52.89
Lebanon 46.00 Jun/18 46.36 49.5 46.29 46.28
Malaysia 49.50 Jun/18 51.2 50.1 50 50
Mexico 52.10 Jun/18 49.6 52 52.4 52.6
Myanmar 50.00 Jun/18 48.91 51.99 51.18 50.42
Netherlands 60.10 Jun/18 59 58 57.4 56.9
New Zealand 52.80 Jun/18 54.11 54.2 54.09 54.02
Nigeria 57.00 Jun/18 56.95 50.2 56.89 56.9
Norway 55.80 May/18 56.09 56.08 56.08 56.08
Philippines 52.90 Jun/18 51.8 52.5 52.3 53
Poland 54.20 Jun/18 53.8 53.6 53 53.4
Puerto Rico 56.80 Apr/18 42 39 53.68 53.72
Russia 49.50 Jun/18 52.1 52 52.6 53
Saudi Arabia 55.00 Jun/18 54.9 55.7 55 56
Singapore 52.50 Jun/18 52.4 52.2 51.4 53
South Africa 47.90 Jun/18 48.85 55 49.26 49.34
South Korea 49.80 Jun/18 49.5 50.8 51 51.1
Spain 53.40 Jun/18 55 55.2 54.6 54.4
Sri Lanka 57.60 Jun/18 56.3 55.97 55.91 55.9
Sweden 54.20 Jun/18 55.5 54.8 54.6 54
Switzerland 61.60 Jun/18 61.9 60.9 60.2 59.7
Taiwan 54.50 Jun/18 54 54.3 54 53
Thailand 50.20 Jun/18 49.9 50.2 50 50.1
Turkey 46.80 Jun/18 53.4 54.2 54.5 54
United Arab Emirates 57.10 Jun/18 54.6 56 55 55.3
United Kingdom 54.40 Jun/18 55.4 56 55.7 55.5
United States 55.40 Jun/18 53.8 53 52.1 52.8
Vietnam 55.70 Jun/18 52 52 51.2 52.3
World 50.90 Jan/16 50.96 50.96 50.96 50.96