Government Budget - Forecast - 2018-2020

This page provides forecasts for Government Budget including a long-term outlook for the next decades, medium-term expectations for the next four quarters and short-term market predictions.


Last Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19
United States -3.50 Dec/17 -3.9 -5 -5 -5
Euro Area -0.90 Dec/17 -1 -1 -0.8 -0.8
China -3.50 Dec/17 -4.2 -4.2 -3.8 -3.8
Japan -4.50 Dec/17 -4.4 -4.4 -4.5 -4.5
Germany 1.30 Dec/17 0.6 0.6 0.7 0.7
United Kingdom -2.30 Dec/17 -2.2 -2.2 -1.8 -1.8
India -3.53 Dec/17 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4
France -2.60 Dec/17 -2.2 -2.2 -2 -2
Brazil -7.80 Dec/17 -8.2 -8.2 -8.4 -8.4
Italy -2.30 Dec/17 -1.5 -1.5 -1.2 -1.2
Canada -0.90 Dec/17 -0.8 -0.8 -0.97 -1.03
Russia -1.50 Dec/17 0.5 0.5 0.2 0.2
South Korea -2.00 Dec/17 -1.9 -2.3 -2.5 -2.2
Australia -1.90 Dec/17 -1.2 -1.2 -0.8 -0.8
Spain -3.10 Dec/17 -2.5 -2.5 -1.5 -1.5
Mexico -2.90 Dec/17 -2.7 -2.7 -2.8 -2.8
Indonesia -2.50 Dec/17 -2.3 -2.3 -2.4 -2.4
Turkey -1.50 Dec/17 -2.9 -2.9 -2.6 -2.6
Netherlands 1.10 Dec/17 1.2 1.2 1.5 1.5
Last Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19
Afghanistan -0.70 Dec/17 -0.4 -0.4 0.5 0.5
Albania -2.00 Dec/17 -1.6 -1.6 -2.36 -2.39
Algeria -6.40 Dec/17 -6.67 -5 -5.35 -5.54
Angola -4.90 Dec/17 -3.5 -3.5 -2.7 -3.97
Argentina -3.90 Dec/17 -2.7 -2.7 -3 -3
Armenia -5.60 Dec/16 -2.6 -2.6 -1.8 -1.8
Aruba -2.70 Dec/17 -3.5 -3.5 -3.4 -3.4
Australia -1.90 Dec/17 -1.2 -1.2 -0.8 -0.8
Austria -0.70 Dec/17 -0.4 -0.4 0.2 -1.44
Azerbaijan -1.60 Dec/17 -1.2 -1.2 -1 -1
Bahamas -5.80 Dec/17 -6.4 -6.4 -6.6 -6.6
Bahrain -13.20 Dec/17 -11 -11 -8.5 -8.5
Bangladesh -4.80 Dec/17 -4.5 -4.5 -4.4 -4.4
Barbados -4.20 Dec/17 -6.7 -6.7 -5.6 -5.6
Belarus 2.90 Dec/17 0.8 0.8 1.4 1.44
Belgium -1.00 Dec/17 -1.8 -1.8 -0.9 -0.9
Belize -3.00 Dec/17 -6.2 -6.2 -2.76 -2.63
Benin -5.80 Dec/17 -5.45 -5.4 -5.33 -5.27
Bhutan -4.10 Dec/17 -2.4 -2.4 -1.1 -1.1
Bolivia -5.88 Dec/16 -5.7 -5.7 -4 -4
Bosnia and Herzegovina 2.60 Dec/17 1.7 1.7 2.25 2.2
Botswana -0.10 Dec/17 -2.3 -2.3 -1.5 -1.5
Brazil -7.80 Dec/17 -8.2 -8.2 -8.4 -8.4
Brunei -13.01 Dec/17 -5 -5 -3 -3
Bulgaria 0.90 Dec/17 -0.7 -0.7 -0.5 -0.5
Burkina Faso -5.50 Dec/17 -1.95 -1.89 -1.98 -2.06
Burundi -8.20 Dec/17 -8.8 -8.9 -9.1 -7.34
Cambodia -0.90 Dec/17 -1.3 -1.2 -1.4 -1.6
Cameroon -3.60 Dec/17 -3.2 -3 -2.9 -3.45
Canada -0.90 Dec/17 -0.8 -0.8 -0.97 -1.03
Cape Verde -3.10 Dec/17 -4.19 -4.46 -4.47 -4.47
Cayman Islands 5.30 Dec/17 3.62 3.93 3.62 3.31
Central African Republic -0.10 Dec/17 -0.51 -2 -0.32 -0.34
Chad 1.70 Dec/17 1.21 1.66 1.04 0.42
Chile -2.80 Dec/17 -2.4 -2.4 -1.6 -1.6
China -3.50 Dec/17 -4.2 -4.2 -3.8 -3.8
Colombia -3.00 Dec/17 -2.9 -2.9 -2.8 -2.8
Comoros -0.90 Dec/17 -0.58 -0.57 -0.57 -0.56
Congo -1.60 Dec/16 -3.02 -4.29 -4.8 -5.3
Costa Rica -5.40 Dec/17 -7 -7 -6.8 -6.8
Croatia 0.80 Dec/17 -0.2 -0.2 -0.46 -0.93
Cuba -6.80 Dec/16 -6.62 -6.42 -6.14 -5.87
Cyprus 1.80 Dec/17 1.2 1.2 2.38 1.15
Czech Republic 1.60 Dec/17 1.4 1.4 1.1 1.1
Denmark 1.00 Dec/17 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
Djibouti -15.50 Dec/17 -16.23 -15.34 -14.92 -14.51
Dominican Republic -3.00 Dec/17 -2.7 -2.7 -2.6 -2.6
East Timor -29.00 Dec/16 -15 -15 -12 -12
Ecuador -5.90 Dec/17 -4.5 -4.5 -4.2 -4.2
Egypt -9.50 Dec/17 -8.4 -8.4 -8.4 -8.4
El Salvador -0.80 Dec/16 -1.3 -1.3 -1.5 -1.5
Equatorial Guinea -2.30 Dec/17 -2.28 -1.43 -1.67 -1.9
Eritrea -13.80 Dec/17 -14.6 -14.65 -14.68 -14.71
Estonia -0.30 Dec/17 1 1 0.17 0.24
Ethiopia -3.30 Dec/17 -1.97 -2.01 -2.1 -2.19
Euro Area -0.90 Dec/17 -1 -1 -0.8 -0.8
European Union -1.00 Dec/17 -1.1 -1.1 -0.9 -0.9
Faroe Islands 5.00 Dec/17 4.94 5.87 6.16 6.45
Fiji -4.50 Dec/17 -4 -4 -3.6 -3.6
Finland -0.60 Dec/17 0.2 0.2 0.6 0.6
France -2.60 Dec/17 -2.2 -2.2 -2 -2
Gabon -3.50 Dec/17 0.5 -2.5 -1.82 -1.81
Gambia -3.90 Dec/17 -4.59 -4.12 -4.27 -4.42
Georgia -4.00 Dec/16 -3.6 -3.6 -3 -3
Germany 1.30 Dec/17 0.6 0.6 0.7 0.7
Ghana -4.50 Dec/17 -5 -4.5 -5 -5
Greece 0.80 Dec/17 1.1 1.1 1.5 1.5
Guatemala -1.30 Dec/17 -1.44 -1.48 -1.47 -1.47
Guinea 0.60 Dec/17 -1.69 -1.62 -1.84 -2.05
Guinea Bissau -2.00 Dec/17 -2.92 -2.53 -2.42 -2.31
Guyana -4.50 Dec/17 -4.68 -4.99 -4.69 -4.39
Haiti -0.97 Dec/17 -1.23 -1.61 -1.58 -1.55
Honduras -2.70 Dec/17 -2.8 -2.8 -3 -3
Hong Kong 2.20 Dec/17 2.32 2 2.04 2.09
Hungary -2.00 Dec/17 -1.1 -1.1 -1.96 -1.88
Iceland 1.50 Dec/17 1.1 1.1 0.9 0.9
India -3.53 Dec/17 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4
Indonesia -2.50 Dec/17 -2.3 -2.3 -2.4 -2.4
Iran -2.20 Dec/17 -2.01 -2.06 -2.1 -2.14
Iraq -3.80 Dec/17 -4.58 -6.5 -4.21 -3.86
Ireland -0.30 Dec/17 0.3 0.3 0.5 0.5
Israel -2.15 Dec/16 -2.39 -2.9 -2.56 -2.63
Italy -2.30 Dec/17 -1.5 -1.5 -1.2 -1.2
Ivory Coast -4.50 Dec/17 -2.5 -2.5 -1.57 -1.59
Jamaica -0.10 Dec/17 0.2 0.2 0.3 0.3
Japan -4.50 Dec/17 -4.4 -4.4 -4.5 -4.5
Jordan -2.60 Dec/17 -2.49 -3.2 -2.62 -2.7
Kazakhstan -2.80 Dec/17 -1.1 -1.1 -1.7 -1.7
Kenya -7.80 Dec/17 -8.28 -8.56 -8.74 -8.91
Kosovo -0.90 Dec/17 -1 -1 -1.61 -1.7
Kuwait 3.96 Dec/17 1.11 2 -2.61 -4.01
Kyrgyzstan -3.20 Dec/17 -2.8 -2.8 -1.7 -1.7
Laos -5.60 Dec/17 -5.3 -5.3 -5.1 -5.1
Latvia -0.50 Dec/17 0.7 0.7 -2.37 -2.34
Lebanon -7.31 Dec/17 -6.65 1.1 -7.1 -7.73
Lesotho -6.30 Dec/17 -3.9 -2.71 -2.85 -2.99
Liberia -4.10 Dec/17 -4.51 -3.75 -4.62 -5.48
Libya -43.00 Dec/17 -41.63 -40.61 -40.21 -39.82
Lithuania 0.50 Dec/17 0.8 0.8 -2.17 -2.46
Luxembourg 1.50 Dec/17 2 2 2.2 2.2
Macedonia -2.70 Dec/17 -2.6 -2.6 -2.93 -2.95
Madagascar -2.90 Dec/17 -2.88 -2.88 -2.85 -2.82
Malawi -5.60 Dec/17 -5.42 -5.02 -4.89 -4.75
Malaysia -3.00 Dec/17 -2.9 -2.9 -2.7 -2.7
Maldives -2.00 Dec/17 -3.1 -3.1 -5.4 -5.4
Mali -3.30 Dec/17 -2.7 -2.4 -0.43 -0.54
Malta 3.90 Dec/17 1.5 1.5 4.17 3.78
Mauritania -0.60 Dec/17 -1.23 -1.65 -2.05 -2.45
Mauritius -3.20 Dec/17 -3.5 -3.37 -3.38 -3.38
Mexico -2.90 Dec/17 -2.7 -2.7 -2.8 -2.8
Moldova -1.80 Dec/16 -1.2 -1.2 -1.67 -1.66
Mongolia -17.00 Dec/16 -5.3 -5.3 -4.2 -4.2
Montenegro -2.00 Dec/17 -5.4 -5.4 0.39 0.28
Morocco -3.60 Dec/17 -3.2 -3.2 -3.65 -3.72
Mozambique -4.40 Dec/17 -4.22 -4.18 -4.19 -4.2
Myanmar -4.40 Dec/17 -4.7 -4.7 -4.9 -4.9
Namibia -5.40 Dec/17 -4.37 -4.14 -4.16 -4.18
Nepal -6.40 Dec/17 -6.7 -6.7 -6.2 -6.2
Netherlands 1.10 Dec/17 1.2 1.2 1.5 1.5
New Zealand 1.50 Dec/17 2 2 1.6 1.6
Nicaragua -1.90 Dec/17 -2.3 -2.3 -2.5 -2.5
Niger -5.70 Dec/17 -3.79 -3.72 -3.75 -3.79
Nigeria -5.10 Dec/17 -3.72 -3.1 -4 -3.68
Norway 4.40 Dec/17 4.7 4.7 4.9 4.9
Oman -13.00 Dec/17 -12 -12 -10 -10
Pakistan -5.80 Dec/17 -4.2 -4.2 -3.7 -3.7
Palestine 3.30 Dec/16 0.79 0.43 0.54 0.65
Panama -3.10 Dec/17 -3.2 -3.2 -3.1 -3.1
Papua New Guinea -2.40 Dec/17 -1.06 -1.06 -3.14 -2.6
Paraguay -1.50 Dec/17 -1.56 -1.66 -1.64 -1.61
Peru -3.20 Dec/17 -3.4 -3.4 -3.6 -3.6
Philippines -2.20 Dec/17 -3 -3 -2.6 -2.6
Poland -1.70 Dec/17 -1.1 -1.1 -0.6 -0.6
Portugal -3.00 Dec/17 -1.2 -1.2 -0.9 -0.9
Qatar -5.80 Dec/17 -2 -2 2.5 2.5
Republic of the Congo -5.10 Dec/17 -4.55 -4.35 -3.99 -3.63
Romania -2.90 Dec/17 -2 -2 -3.92 -4.18
Russia -1.50 Dec/17 0.5 0.5 0.2 0.2
Rwanda -4.80 Dec/17 -4.03 -3.76 -4.16 -4.55
Sao Tome and Principe -2.10 Dec/17 3.91 4.05 4.08 4.1
Saudi Arabia -8.90 Dec/17 -9 -9 -8.5 -8.5
Senegal -3.70 Dec/17 -4.05 -3.94 -4.05 -4.17
Serbia 0.80 Dec/17 0.8 0.8 1.6 1.45
Seychelles -0.04 Dec/17 -0.02 -0.2 -0.06 0.08
Sierra Leone -5.80 Dec/17 -5.35 -5.44 -5.32 -5.2
Singapore 0.30 Dec/17 -0.2 -0.2 -0.2 0.5
Slovakia -1.00 Dec/17 -0.8 -0.8 -1.74 -1.73
Slovenia 0.00 Dec/17 0.4 0.4 -2.18 -2.33
South Africa -4.60 Dec/17 -4.1 -4.1 -3.8 -3.8
South Korea -2.00 Dec/17 -1.9 -2.3 -2.5 -2.2
Spain -3.10 Dec/17 -2.5 -2.5 -1.5 -1.5
Sri Lanka -5.50 Dec/17 -5.6 -5.6 -5.9 -5.9
Sudan -2.40 Dec/17 -2.55 -2 -2.33 -2.2
Suriname -5.70 Dec/16 -6.16 -5.31 -5.23 -5.16
Swaziland -8.20 Dec/17 -3.8 -2.59 -2.08 -1.58
Sweden 1.30 Dec/17 0.5 0.5 1.1 1.1
Switzerland 1.20 Dec/17 1 1 1.2 1.2
Syria -11.40 Dec/12 -12.91 -13.81 -14.19 -14.57
Taiwan -1.40 Dec/16 -1.8 -1.8 -2.1 -2.1
Tajikistan -1.70 Dec/16 -2.6 -2.6 -3.2 -3.2
Tanzania -2.10 Dec/16 -3.24 -3.03 -3.02 -3
Thailand -2.70 Dec/17 -2.8 -2.8 -2.9 -2.9
Togo -1.50 Dec/17 -4.02 -4.6 -4.37 -4.15
Trinidad and Tobago -8.50 Dec/17 -7 -7 -6.5 -6.5
Tunisia -5.30 Dec/17 -4.63 -4.9 -4.52 -4.63
Turkey -1.50 Dec/17 -2.9 -2.9 -2.6 -2.6
Turkmenistan -0.90 Dec/17 -0.8 -0.8 -0.9 -0.9
Uganda -3.30 Dec/17 -3.85 -3.95 -4 -4.05
Ukraine -1.40 Dec/17 -2.4 -2.4 -2.6 -2.6
United Arab Emirates -2.60 Dec/17 0.5 0.5 1.2 1.2
United Kingdom -2.30 Dec/17 -2.2 -2.2 -1.8 -1.8
United States -3.50 Dec/17 -3.9 -5 -5 -5
Uruguay -3.00 Dec/17 -3.1 -3.1 -2.9 -2.9
Uzbekistan -3.00 Dec/17 -2.3 -2.3 -2.1 -2.1
Venezuela -20.00 Dec/15 -30 -30 -45 -45
Vietnam -3.50 Dec/17 -3.4 -3.4 -3.2 -3.2
Yemen -13.50 Dec/16 -8.98 -9.89 -8.95 -8.02
Zambia -6.10 Dec/17 -7.29 -7.54 -7.14 -6.74
Zimbabwe -1.10 Dec/16 -1.62 -1.57 -1.71 -1.84