Country Last 2019 2020 2021
Afghanistan 235.00 Dec/17 247 254 254
Angola 71.00 Dec/15 72.49 74.16 76.09
Argentina 12201.53 Mar/19 11565 11831 12127
Armenia 6266.00 Mar/19 5901 6155 6420
Australia 11270.00 Mar/19 11378 11651 11930
Azerbaijan 41.70 Dec/18 31.03 31.84 32.67
Bahrain 56.80 Mar/19 48.15 49.5 50.89
Bangladesh 150890.00 Jun/18 161603 172915 185019
Belarus 1081.00 Mar/19 1007 1029 1050
Belize 31.00 Mar/19 32.53 33.34 34.11
Bhutan 10469.30 Dec/17 10950 11200 11200
Bolivia 304153.00 Dec/18 242403 251614 261176
Botswana 266.20 Mar/19 277 288 299
Brazil 7018.03 Mar/19 6855 7006 7174
Brunei 38.90 Mar/19 46.46 47.48 48.57
Cambodia 328.40 Dec/17 351 374 397
Canada 42863.00 Apr/19 43381 44031 44868
Cape Verde 1745.30 Dec/18 1826 1911 2007
Chile 1066.08 Mar/19 1166 1204 1244
Colombia 6412.00 Mar/19 6970 7200 7437
Costa Rica 181830.00 Mar/19 183919 189252 195308
Ecuador 553584.00 Mar/19 503550 510096 516727
El Salvador 211.40 Mar/19 169 172 176
Finland 1522.00 Mar/19 1525 1551 1579
France 12148.00 Mar/19 12695 12898 13143
Gambia 305022.00 Dec/16 321493 338211 355121
Georgia 191.70 Mar/19 199 207 216
Ghana 175.80 Mar/19 199 210 221
Guatemala 1872.40 Mar/19 2157 2230 2306
Honduras 1427.00 Mar/19 1459 1511 1563
Hong Kong 7936.00 Mar/19 7867 8095 8265
India 692.04 Mar/19 757 808 860
Indonesia 36514.80 Mar/19 39814 41924 44146
Israel 4926.40 Dec/18 6299 6519 6741
Jamaica 6133.00 Mar/19 6134 6275 6419
Japan 9567.30 Dec/17 9682 9769 9818
Jordan 187.00 Mar/19 302 309 317
Kazakhstan 1108182.10 Dec/18 834076 865770 898670
Kenya 32435.00 Mar/19 32718 34812 37144
Maldives 1201.20 Dec/17 1288 1383 1485
Mauritius 2180.00 Mar/19 2104 2190 2284
Mexico 250530.00 Mar/19 272340 276152 279190
Mongolia 103853.03 Mar/19 105281 110545 116072
Morocco 5025.00 Mar/19 5823 6010 6214
Mozambique 4229.00 Mar/19 3208 3410 3625
Nepal 21065.00 Dec/18 19028 20074 21178
Netherlands 993.00 Mar/19 1144 1163 1185
New Zealand 1689.00 Mar/19 1726 1771 1821
Nigeria 64825.41 Mar/19 130666 133672 136880
North Korea 1157.30 Dec/17 1169 1184 1199
Norway 5076.00 Mar/19 5194 5344 5462
Oman 567.00 Dec/18 570 603 618
Palestine 40.50 Mar/19 40.56 41.37 42.19
Panama 421.88 Mar/19 439 461 484
Paraguay 4149820643.00 Mar/19 4712715797 4891798997 5077687359
Peru 2570.00 Mar/19 2618 2723 2824
Philippines 67147.30 Mar/19 76101 81124 86478
Portugal 1235.10 Mar/19 1275 1298 1323
Russia 641.90 Mar/19 638 651 666
Saudi Arabia 3824.00 Mar/19 6214 6369 6560
Singapore 1494.70 Mar/19 1389 1413 1435
South Africa 64870.47 Mar/19 66707 67908 69266
South Korea 11601.30 Mar/19 8364 8514 8642
Sri Lanka 25028.00 Mar/19 25063 25865 26900
Sweden 32595.00 Mar/19 29357 29856 30393
Taiwan 30405.00 Mar/19 42508 43273 43922
Thailand 88158.00 Dec/18 91067 94346 97176
Tunisia 197.80 Mar/19 191 196 202
Ukraine 611.00 Mar/19 745 767 792
United States 281.30 Dec/18 287 292 297
Uruguay 5200343.00 Mar/19 4357694 4501498 4650048
Vietnam 9837.00 Jun/19 21397 22510 23613


This page provides forecasts for GDP From Utilities including a long-term outlook for the next decades, medium-term expectations for the next four quarters and short-term market predictions.