Major 10Y Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
US 2.32 0.05 -0.05% -0.08% -0.21% -0.61% May/24
UK 1.05 0.00 -0.10% -0.08% -0.20% -0.41% May/24
Japan -0.06 0.00 -0.01% 0.00% -0.01% -0.09% May/23
Germany -0.12 0.00 -0.04% -0.03% -0.10% -0.52% May/24
Brazil 8.89 0.00 -0.02% -0.02% -0.11% -2.09% May/24
France 0.29 0.00 0.00% 0.00% -0.09% -0.43% May/24
Greece 3.95 0.05 -0.61% -0.61% -0.46% -1.03% May/24
India 7.39 0.00 -0.17% -0.17% -0.23% -0.57% May/24
Mexico 8.07 0.00 -0.03% -0.02% -0.09% 0.36% May/24
Netherlands 0.08 0.01 -0.01% -0.02% -0.10% -0.51% May/24
New Zealand 1.81 0.00 -0.05% -0.06% -0.17% -0.98% May/24
Spain 0.83 0.03 -0.06% -0.06% -0.27% -0.63% May/24
Portugal 1.04 0.00 -0.07% -0.15% -0.22% -0.96% May/24
Switzerland -0.53 0.04 -0.02% -0.06% -0.12% -0.53% May/24
Australia 1.68 0.00 -0.14% -0.12% -0.25% -1.26% May/24
Italy 2.76 0.00 -0.20% -0.20% -0.14% 0.10% May/24
Canada 1.66 0.00 -0.04% -0.04% -0.09% -0.73% May/24

United States Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
US 2.32 0.05 -0.05% -0.08% -0.21% -0.61% May/24
US 1M 2.37 0.04 -0.04% -0.03% -0.06% 0.68% May/24
US 3M 2.34 0.06 -0.06% -0.04% -0.09% 0.45% May/24
US 6M 2.39 0.04 -0.04% -0.04% -0.07% 0.32% May/24
US 52W 2.33 0.02 0.02% 0.02% -0.10% 0.06% May/24
US 2Y 2.17 0.01 0.01% -0.03% -0.16% -0.31% May/24
US 3Y 2.11 0.01 -0.01% -0.04% -0.19% -0.50% May/24
US 5Y 2.12 0.05 -0.05% -0.06% -0.21% -0.64% May/24
US 7Y 2.22 0.07 -0.07% -0.06% -0.21% -0.67% May/24
US 20Y 2.75 0.11 -0.11% -0.08% -0.19% -0.38% May/24
US 30Y 2.75 0.07 -0.07% -0.07% -0.20% -0.34% May/24

United Kingdom Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
UK 1.05 0.00 -0.10% -0.08% -0.20% -0.41% May/24
UK 1M 0.76 0.00 -0.03% -0.03% -0.03% 0.33% May/24
UK 3M 0.74 0.00 -0.01% -0.01% -0.02% 0.31% May/23
UK 6M 0.78 0.00 -0.01% -0.01% -0.03% 0.24% May/24
UK 52W 0.73 0.00 -0.04% -0.03% -0.05% 0.10% May/24
UK 3Y 0.65 0.00 0.00% -0.06% -0.12% -0.09% May/24
UK 5Y 0.80 0.00 -0.09% -0.09% -0.16% -0.32% May/24
UK 7Y 0.90 0.00 -0.12% -0.08% -0.18% -0.36% May/24
UK 20Y 1.51 0.00 -0.08% -0.08% -0.18% -0.33% May/24
UK 30Y 1.60 0.00 -0.07% -0.07% -0.16% -0.24% May/24

Japan Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Japan -0.06 0.00 -0.01% 0.00% -0.01% -0.09% May/23
Japan 1M -0.10 0.05 0.05% 0.05% 0.06% -0.03% May/16
Japan 3M -0.13 0.03 0.02% 0.04% 0.05% -0.02% May/16
Japan 6M -0.13 0.02 0.02% 0.04% 0.06% -0.03% May/16
Japan 52W -0.10 0.06 0.06% 0.06% 0.06% 0.03% May/16
Japan 2Y -0.15 0.01 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% May/16
Japan 3Y -0.16 0.00 0.01% 0.00% -0.01% -0.05% May/16
Japan 5Y -0.16 0.00 0.01% 0.00% -0.02% -0.07% May/16
Japan 7Y -0.16 0.00 0.00% 0.00% -0.03% -0.13% May/16
Japan 20Y 0.36 0.00 -0.02% -0.02% -0.05% -0.18% May/24
Japan 30Y 0.53 0.00 -0.01% -0.01% -0.07% -0.23% May/24

Germany Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Germany -0.12 0.00 -0.04% -0.03% -0.10% -0.52% May/24
Germany 3M -0.53 0.00 0.05% 0.04% 0.02% 0.10% May/16
Germany 6M -0.52 0.00 0.00% 0.00% -0.02% 0.11% May/16
Germany 52W -0.58 0.00 0.00% 0.00% -0.03% 0.06% May/16
Germany 2Y -0.65 0.01 0.01% -0.03% -0.07% -0.09% May/16
Germany 3Y -0.65 0.01 0.01% -0.03% -0.11% -0.24% May/16
Germany 5Y -0.51 0.00 -0.02% -0.04% -0.13% -0.50% May/16
Germany 7Y -0.38 0.00 0.00% -0.04% -0.14% -0.64% May/16
Germany 30Y 0.53 0.00 0.00% 0.00% -0.11% -0.60% May/24

France Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
France 1M -0.50 0.05 0.00% 0.06% 0.06% 0.08% May/16
France 52W -0.56 0.00 0.00% 0.01% -0.08% -0.01% May/16
France 2Y -0.56 0.01 0.01% 0.00% -0.06% -0.11% May/16
France 3M -0.55 0.01 0.01% 0.06% -0.04% 0.02% May/16
France 3Y -0.50 0.01 -0.01% -0.01% -0.09% -0.20% May/16
France 5Y -0.30 0.01 -0.01% -0.03% -0.10% -0.37% May/16
France 6M -0.58 0.00 0.01% 0.00% -0.06% -0.02% May/16
France 7Y -0.10 0.01 -0.02% -0.01% -0.09% -0.55% May/16
France 0.29 0.00 0.00% 0.00% -0.09% -0.43% May/24
France 20Y 0.99 0.00 -0.02% 0.02% -0.09% -0.32% May/24
France 30Y 1.33 0.00 0.03% 0.03% -0.09% -0.31% May/24

Italy Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Italy 1M -0.25 0.05 0.05% 0.05% 0.01% 0.17% May/16
Italy 3M -0.18 0.03 0.03% 0.06% -0.02% 0.22% May/16
Italy 6M -0.08 0.02 0.01% -0.01% 0.00% 0.28% May/16
Italy 2.76 0.00 -0.20% -0.20% -0.14% 0.10% May/24
Italy 52W 0.14 0.00 -0.06% -0.06% -0.03% 0.04% May/24
Italy 20Y 3.33 0.00 -0.14% -0.14% -0.11% 0.05% May/24
Italy 2Y 0.65 0.00 -0.15% -0.11% -0.13% 0.02% May/24
Italy 30Y 3.46 0.00 -0.04% -0.04% -0.10% 0.05% May/24
Italy 3Y 1.26 0.00 -0.25% -0.25% -0.08% 0.31% May/24
Italy 5Y 1.89 0.00 -0.24% -0.12% -0.11% 0.30% May/24
Italy 7Y 2.21 0.00 -0.21% -0.12% -0.14% 0.02% May/24

Russia Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Russia 1M 7.64 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.59% May/16
Russia 3M 7.65 0.00 -0.01% -0.02% -0.03% 0.60% May/16
Russia 6M 7.69 0.01 -0.01% -0.03% -0.06% 0.68% May/16
Russia 7.96 0.02 0.02% -0.08% -0.33% 0.65% May/24
Russia 52W 7.42 0.00 -0.15% 0.03% -0.33% 0.72% May/24
Russia 20Y 8.48 0.00 -0.21% -0.21% -0.27% 0.68% May/24
Russia 2Y 7.70 0.00 -0.33% -0.03% -0.34% 0.56% May/24
Russia 3Y 7.86 0.00 -0.24% -0.24% -0.32% 0.70% May/24
Russia 5Y 7.89 0.00 -0.18% -0.08% -0.31% 0.83% May/24
Russia 7Y 8.09 0.00 -0.20% -0.20% -0.27% 0.80% May/24

Australia Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Australia 1.68 0.00 -0.14% -0.12% -0.25% -1.26% May/24
Australia 52W 1.39 0.00 -0.19% -0.10% -0.22% -0.64% May/24
Australia 20Y 2.12 0.00 -0.12% -0.10% -0.23% -1.13% May/24
Australia 2Y 1.27 0.00 -0.16% -0.13% -0.23% -0.90% May/24
Australia 30Y 2.31 0.00 -0.12% -0.12% -0.23% -1.11% May/24
Australia 3Y 1.23 0.00 -0.09% -0.07% -0.15% -1.04% May/24
Australia 5Y 1.31 0.00 -0.07% -0.04% -0.16% -1.17% May/24
Australia 7Y 1.51 0.00 -0.15% -0.09% -0.23% -1.25% May/24
New Zealand 1.81 0.00 -0.05% -0.06% -0.17% -0.98% May/24

Canada Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Canada 1.66 0.00 -0.04% -0.04% -0.09% -0.73% May/24
Canada 1M 1.67 0.00 -0.02% -0.02% -0.05% 0.50% May/24
Canada 52W 1.73 0.00 -0.02% -0.02% 0.01% 0.01% May/24
Canada 20Y 1.87 0.00 -0.04% -0.06% -0.11% -0.56% May/24
Canada 2Y 1.58 0.00 -0.02% -0.02% 0.01% -0.41% May/24
Canada 30Y 1.90 0.00 -0.03% -0.05% -0.13% -0.51% May/24
Canada 3M 1.68 0.00 0.01% 0.01% 0.01% 0.43% May/24
Canada 3Y 1.56 0.00 -0.03% -0.03% -0.01% -0.56% May/24
Canada 5Y 1.56 0.00 -0.06% -0.06% -0.04% -0.69% May/24
Canada 6M 1.73 0.00 -0.01% -0.01% 0.02% 0.30% May/24
Canada 7Y 1.61 0.00 -0.04% -0.06% -0.07% -0.72% May/24

China Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
China 3.34 0.00 -0.01% 0.05% -0.11% -0.36% May/24
China 52W 2.65 0.00 -0.04% -0.04% -0.08% -0.54% May/24
China 20Y 3.67 0.00 0.01% 0.01% -0.09% -0.31% May/24
China 2Y 2.88 0.00 0.00% -0.02% -0.08% -0.29% May/24
China 30Y 3.96 0.00 0.01% 0.03% -0.05% -0.16% May/24
China 3Y 3.01 0.00 -0.04% -0.04% -0.08% -0.34% May/24
China 5Y 3.18 0.00 -0.04% -0.01% -0.09% -0.28% May/24
China 7Y 3.40 0.00 -0.04% -0.04% -0.10% -0.29% May/24

India Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
India 7.39 0.00 -0.17% -0.17% -0.23% -0.57% May/24
India 52W 6.55 0.00 -0.19% -0.12% -0.23% -0.72% May/24
India 2Y 6.70 0.00 -0.20% -0.20% -0.26% -1.01% May/24
India 30Y 7.60 0.00 -0.15% -0.15% -0.28% -0.52% May/24
India 3M 6.38 0.00 -0.13% -0.10% -0.14% -0.14% May/24
India 3Y 7.00 0.00 -0.24% -0.17% -0.29% -0.90% May/24
India 5Y 7.19 0.00 -0.23% -0.16% -0.45% -0.84% May/24
India 6M 6.47 0.00 -0.15% -0.11% -0.15% -0.47% May/24
India 7Y 7.27 0.00 -0.03% -0.09% -0.25% -0.71% May/24

Brazil Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Brazil 8.89 0.00 -0.02% -0.02% -0.11% -2.09% May/24
Brazil 52W 6.45 0.00 -0.07% -0.13% -0.15% -0.48% May/24
Brazil 2Y 7.11 0.00 -0.14% -0.14% -0.33% -0.85% May/24
Brazil 3M 6.43 0.00 -0.01% 0.02% 0.04% -0.01% May/24
Brazil 3Y 7.59 0.00 -0.09% -0.25% -0.28% -1.69% May/24
Brazil 5Y 8.50 0.00 -0.04% -0.04% -0.22% -1.57% May/24
Brazil 6M 6.38 0.00 0.01% 0.01% 0.00% -0.11% May/24

South Africa Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
South Africa 8.43 0.00 -0.07% -0.16% -0.23% -0.09% May/24
South Africa 20Y 9.72 0.00 -0.01% -0.01% -0.11% 0.47% May/24
South Africa 2Y 6.59 0.00 0.01% -0.09% -0.26% -0.68% May/24
South Africa 30Y 9.67 0.00 0.02% 0.02% -0.08% 0.36% May/24
South Africa 3M 6.33 0.00 0.48% 0.48% -0.03% -0.14% May/24
South Africa 5Y 7.59 0.00 -0.12% -0.18% -0.33% -0.38% May/24

Indonesia Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Indonesia 1M 5.75 0.00 0.00% 0.00% -0.15% 0.88% May/16
Indonesia 3M 5.95 0.00 0.00% 0.00% -0.10% 1.05% May/16
Indonesia 6M 6.03 0.00 0.00% 0.00% -0.30% 1.05% May/16
Indonesia 52W 6.59 0.00 0.06% 0.05% 0.18% 0.03% May/23
Indonesia 3Y 7.18 0.00 0.18% 0.05% 0.30% 0.43% May/23
Indonesia 7.93 0.12 -0.12% -0.10% 0.19% 0.39% May/24
Indonesia 20Y 8.60 0.00 -0.15% -0.15% 0.14% 0.48% May/24
Indonesia 30Y 8.65 0.00 -0.06% -0.06% 0.11% 0.58% May/24
Indonesia 5Y 7.57 0.00 -0.08% -0.08% 0.31% 0.41% May/24

South Korea Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
South Korea 1.79 0.02 -0.02% -0.03% -0.09% -0.92% May/24
South Korea 52W 1.67 0.00 -0.03% -0.03% -0.10% -0.22% May/24
South Korea 20Y 1.88 0.00 -0.05% -0.05% -0.08% -0.88% May/24
South Korea 2Y 1.68 0.00 -0.03% -0.04% -0.10% -0.47% May/24
South Korea 30Y 1.87 0.00 -0.04% -0.04% -0.07% -0.86% May/24
South Korea 3Y 1.70 0.00 -0.06% -0.03% -0.08% -0.55% May/24
South Korea 5Y 1.74 0.00 -0.06% -0.04% -0.08% -0.80% May/24

Greece Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Greece 3M 1.57 0.03 -0.02% 0.07% 0.95% 0.51% May/22
Greece 1M 1.60 0.00 0.04% 0.04% 0.44% 0.44% May/23
Greece 6M 1.10 0.00 0.04% 0.04% -0.06% 0.07% May/23
Greece 3.95 0.05 -0.61% -0.61% -0.46% -1.03% May/24
Greece 20Y 4.33 0.00 -0.08% -0.08% 0.18% -0.76% May/24

Portugal Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Portugal 6M -0.38 0.04 -0.04% 0.01% -0.01% -0.12% May/15
Portugal 52W -0.35 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -0.07% May/16
Portugal 2Y -0.34 0.01 -0.01% -0.01% 0.00% -0.17% May/16
Portugal 3M -0.40 0.01 -0.01% 0.01% -0.02% -0.04% May/16
Portugal 3Y -0.21 0.03 -0.01% 0.01% -0.05% -0.20% May/16
Portugal 1.04 0.00 -0.07% -0.15% -0.22% -0.96% May/24
Portugal 20Y 1.92 0.00 -0.15% -0.04% -0.18% -0.89% May/24
Portugal 30Y 2.24 0.00 -0.17% -0.17% -0.21% -0.88% May/24
Portugal 5Y 0.09 0.00 -0.07% -0.09% -0.12% -0.73% May/24
Portugal 7Y 0.61 0.00 -0.13% -0.13% -0.19% -0.90% May/24

Europe Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
UK 1.05 0.00 -0.10% -0.08% -0.20% -0.41% May/24
UK 1M 0.76 0.00 -0.03% -0.03% -0.03% 0.33% May/24
UK 3M 0.74 0.00 -0.01% -0.01% -0.02% 0.31% May/23
UK 6M 0.78 0.00 -0.01% -0.01% -0.03% 0.24% May/24
UK 52W 0.73 0.00 -0.04% -0.03% -0.05% 0.10% May/24
UK 3Y 0.65 0.00 0.00% -0.06% -0.12% -0.09% May/24
UK 5Y 0.80 0.00 -0.09% -0.09% -0.16% -0.32% May/24
UK 7Y 0.90 0.00 -0.12% -0.08% -0.18% -0.36% May/24
UK 20Y 1.51 0.00 -0.08% -0.08% -0.18% -0.33% May/24
UK 30Y 1.60 0.00 -0.07% -0.07% -0.16% -0.24% May/24
Germany -0.12 0.00 -0.04% -0.03% -0.10% -0.52% May/24
Germany 3M -0.53 0.00 0.05% 0.04% 0.02% 0.10% May/16
Germany 6M -0.52 0.00 0.00% 0.00% -0.02% 0.11% May/16
Germany 52W -0.58 0.00 0.00% 0.00% -0.03% 0.06% May/16
Germany 2Y -0.65 0.01 0.01% -0.03% -0.07% -0.09% May/16
Germany 3Y -0.65 0.01 0.01% -0.03% -0.11% -0.24% May/16
Germany 5Y -0.51 0.00 -0.02% -0.04% -0.13% -0.50% May/16
Germany 7Y -0.38 0.00 0.00% -0.04% -0.14% -0.64% May/16
Germany 30Y 0.53 0.00 0.00% 0.00% -0.11% -0.60% May/24
Finland 0.23 0.00 -0.01% -0.01% -0.10% -0.37% May/24
France 0.29 0.00 0.00% 0.00% -0.09% -0.43% May/24
France 20Y 0.99 0.00 -0.02% 0.02% -0.09% -0.32% May/24
France 30Y 1.33 0.00 0.03% 0.03% -0.09% -0.31% May/24
Greece 3.95 0.05 -0.61% -0.61% -0.46% -1.03% May/24
Greece 20Y 4.33 0.00 -0.08% -0.08% 0.18% -0.76% May/24
Hungary 3.21 0.00 0.01% 0.01% -0.06% 0.07% May/24
Ireland 0.48 0.00 0.02% -0.02% -0.07% -0.46% May/24
Norway 1.61 0.00 0.06% 0.06% -0.02% -0.19% May/24
Netherlands 0.08 0.01 -0.01% -0.02% -0.10% -0.51% May/24
Sweden 0.20 0.01 0.00% 0.00% 0.03% -0.34% May/24
Spain 0.83 0.03 -0.06% -0.06% -0.27% -0.63% May/24
Portugal 1.04 0.00 -0.07% -0.15% -0.22% -0.96% May/24
Portugal 20Y 1.92 0.00 -0.15% -0.04% -0.18% -0.89% May/24
Portugal 30Y 2.24 0.00 -0.17% -0.17% -0.21% -0.88% May/24
Portugal 5Y 0.09 0.00 -0.07% -0.09% -0.12% -0.73% May/24
Portugal 7Y 0.61 0.00 -0.13% -0.13% -0.19% -0.90% May/24
Switzerland -0.53 0.04 -0.02% -0.06% -0.12% -0.53% May/24
Iceland 4.25 0.00 -0.29% -0.29% -0.40% -1.36% May/24
Latvia 0.55 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% May/24
Poland 2.70 0.01 0.14% 0.09% 0.05% -0.36% May/24
Romania 5.00 0.00 -0.01% -0.03% 0.02% 0.14% May/24
Russia 7.96 0.02 0.02% -0.08% -0.33% 0.65% May/24
Russia 52W 7.42 0.00 -0.15% 0.03% -0.33% 0.72% May/24
Russia 20Y 8.48 0.00 -0.21% -0.21% -0.27% 0.68% May/24
Russia 2Y 7.70 0.00 -0.33% -0.03% -0.34% 0.56% May/24
Russia 3Y 7.86 0.00 -0.24% -0.24% -0.32% 0.70% May/24
Russia 5Y 7.89 0.00 -0.18% -0.08% -0.31% 0.83% May/24
Russia 7Y 8.09 0.00 -0.20% -0.20% -0.27% 0.80% May/24
Turkey 19.06 0.01 0.01% 0.74% 1.04% 4.84% May/24
Slovakia 0.48 0.09 -0.09% -0.02% -0.08% -0.26% May/24
Slovenia 0.57 0.01 0.01% 0.02% -0.03% -0.56% May/24
France 1M -0.50 0.05 0.00% 0.06% 0.06% 0.08% May/16
France 52W -0.56 0.00 0.00% 0.01% -0.08% -0.01% May/16
France 2Y -0.56 0.01 0.01% 0.00% -0.06% -0.11% May/16
France 3M -0.55 0.01 0.01% 0.06% -0.04% 0.02% May/16
France 3Y -0.50 0.01 -0.01% -0.01% -0.09% -0.20% May/16
France 5Y -0.30 0.01 -0.01% -0.03% -0.10% -0.37% May/16
France 6M -0.58 0.00 0.01% 0.00% -0.06% -0.02% May/16
France 7Y -0.10 0.01 -0.02% -0.01% -0.09% -0.55% May/16
Euro Area EFSF 8.22 0.00 6.36% 4.99% 8.64% 8.58% Apr/29
Portugal 6M -0.38 0.04 -0.04% 0.01% -0.01% -0.12% May/15
Italy 1M -0.25 0.05 0.05% 0.05% 0.01% 0.17% May/16
Italy 3M -0.18 0.03 0.03% 0.06% -0.02% 0.22% May/16
Croatia 1.72 0.00 -0.05% -0.05% -0.10% -0.51% May/24
Czech Republic 1.88 0.00 -0.10% -0.10% -0.06% -0.09% May/24
Austria 0.21 0.00 0.00% 0.00% -0.08% -0.50% May/24
Belgium 0.38 0.00 -0.01% -0.01% -0.10% -0.39% May/24
Italy 2.76 0.00 -0.20% -0.20% -0.14% 0.10% May/24
Italy 52W 0.14 0.00 -0.06% -0.06% -0.03% 0.04% May/24
Italy 20Y 3.33 0.00 -0.14% -0.14% -0.11% 0.05% May/24
Italy 2Y 0.65 0.00 -0.15% -0.11% -0.13% 0.02% May/24
Italy 30Y 3.46 0.00 -0.04% -0.04% -0.10% 0.05% May/24
Italy 3Y 1.26 0.00 -0.25% -0.25% -0.08% 0.31% May/24
Italy 5Y 1.89 0.00 -0.24% -0.12% -0.11% 0.30% May/24
Italy 7Y 2.21 0.00 -0.21% -0.12% -0.14% 0.02% May/24
Portugal 52W -0.35 0.00 0.00% 0.00% 0.00% -0.07% May/16
Portugal 2Y -0.34 0.01 -0.01% -0.01% 0.00% -0.17% May/16
Portugal 3M -0.40 0.01 -0.01% 0.01% -0.02% -0.04% May/16
Portugal 3Y -0.21 0.03 -0.01% 0.01% -0.05% -0.20% May/16
Lithuania 0.95 0.05 0.00% 0.00% -0.05% -0.20% May/16
Russia 1M 7.64 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.59% May/16
Russia 3M 7.65 0.00 -0.01% -0.02% -0.03% 0.60% May/16
Russia 6M 7.69 0.01 -0.01% -0.03% -0.06% 0.68% May/16
Greece 3M 1.57 0.03 -0.02% 0.07% 0.95% 0.51% May/22
Bulgaria 0.62 0.00 0.00% 0.00% 0.01% -0.63% May/23
Denmark -0.01 0.01 -0.02% 0.00% -0.09% -0.45% May/23
Greece 1M 1.60 0.00 0.04% 0.04% 0.44% 0.44% May/23
Greece 6M 1.10 0.00 0.04% 0.04% -0.06% 0.07% May/23
Spain 3Y -0.25 0.02 0.00% 0.01% -0.07% -0.19% May/16
Spain 5Y -0.07 0.04 -0.04% -0.02% -0.12% -0.41% May/16
Spain 52W -0.36 0.00 0.01% 0.00% -0.02% -0.09% May/24
Spain 3M -0.46 0.00 0.00% -0.02% -0.02% -0.10% May/24
Spain 6M -0.41 0.00 0.01% 0.00% -0.01% -0.09% May/24
Netherlands 3M -0.50 0.00 0.00% 0.03% 0.03% 0.17% May/24
Netherlands 6M -0.55 0.03 -0.02% 0.00% -0.02% 0.05% May/24

America Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
US 2.32 0.05 -0.05% -0.08% -0.21% -0.61% May/24
US 1M 2.37 0.04 -0.04% -0.03% -0.06% 0.68% May/24
US 3M 2.34 0.06 -0.06% -0.04% -0.09% 0.45% May/24
US 6M 2.39 0.04 -0.04% -0.04% -0.07% 0.32% May/24
US 52W 2.33 0.02 0.02% 0.02% -0.10% 0.06% May/24
US 2Y 2.17 0.01 0.01% -0.03% -0.16% -0.31% May/24
US 3Y 2.11 0.01 -0.01% -0.04% -0.19% -0.50% May/24
US 5Y 2.12 0.05 -0.05% -0.06% -0.21% -0.64% May/24
US 7Y 2.22 0.07 -0.07% -0.06% -0.21% -0.67% May/24
US 20Y 2.75 0.11 -0.11% -0.08% -0.19% -0.38% May/24
US 30Y 2.75 0.07 -0.07% -0.07% -0.20% -0.34% May/24
Chile 3.99 0.00 -0.14% -0.14% -0.10% -0.56% May/24
Colombia 6.52 0.00 0.01% -0.01% -0.02% -0.12% May/24
Canada 1.66 0.00 -0.04% -0.04% -0.09% -0.73% May/24
Canada 1M 1.67 0.00 -0.02% -0.02% -0.05% 0.50% May/24
Canada 52W 1.73 0.00 -0.02% -0.02% 0.01% 0.01% May/24
Canada 20Y 1.87 0.00 -0.04% -0.06% -0.11% -0.56% May/24
Canada 2Y 1.58 0.00 -0.02% -0.02% 0.01% -0.41% May/24
Canada 30Y 1.90 0.00 -0.03% -0.05% -0.13% -0.51% May/24
Canada 3M 1.68 0.00 0.01% 0.01% 0.01% 0.43% May/24
Canada 3Y 1.56 0.00 -0.03% -0.03% -0.01% -0.56% May/24
Canada 5Y 1.56 0.00 -0.06% -0.06% -0.04% -0.69% May/24
Canada 6M 1.73 0.00 -0.01% -0.01% 0.02% 0.30% May/24
Canada 7Y 1.61 0.00 -0.04% -0.06% -0.07% -0.72% May/24
Brazil 8.89 0.00 -0.02% -0.02% -0.11% -2.09% May/24
Brazil 52W 6.45 0.00 -0.07% -0.13% -0.15% -0.48% May/24
Brazil 2Y 7.11 0.00 -0.14% -0.14% -0.33% -0.85% May/24
Brazil 3M 6.43 0.00 -0.01% 0.02% 0.04% -0.01% May/24
Brazil 3Y 7.59 0.00 -0.09% -0.25% -0.28% -1.69% May/24
Brazil 5Y 8.50 0.00 -0.04% -0.04% -0.22% -1.57% May/24
Brazil 6M 6.38 0.00 0.01% 0.01% 0.00% -0.11% May/24
Mexico 8.07 0.00 -0.03% -0.02% -0.09% 0.36% May/24
Peru 15Y 5.43 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% May/24
Venezuela 10.43 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% May/24

Asia Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Japan -0.06 0.00 -0.01% 0.00% -0.01% -0.09% May/23
Japan 1M -0.10 0.05 0.05% 0.05% 0.06% -0.03% May/16
Japan 3M -0.13 0.03 0.02% 0.04% 0.05% -0.02% May/16
Japan 6M -0.13 0.02 0.02% 0.04% 0.06% -0.03% May/16
Japan 52W -0.10 0.06 0.06% 0.06% 0.06% 0.03% May/16
Japan 2Y -0.15 0.01 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% May/16
Japan 3Y -0.16 0.00 0.01% 0.00% -0.01% -0.05% May/16
Japan 5Y -0.16 0.00 0.01% 0.00% -0.02% -0.07% May/16
Japan 7Y -0.16 0.00 0.00% 0.00% -0.03% -0.13% May/16
Japan 20Y 0.36 0.00 -0.02% -0.02% -0.05% -0.18% May/24
Japan 30Y 0.53 0.00 -0.01% -0.01% -0.07% -0.23% May/24
South Korea 1.79 0.02 -0.02% -0.03% -0.09% -0.92% May/24
South Korea 52W 1.67 0.00 -0.03% -0.03% -0.10% -0.22% May/24
South Korea 20Y 1.88 0.00 -0.05% -0.05% -0.08% -0.88% May/24
South Korea 2Y 1.68 0.00 -0.03% -0.04% -0.10% -0.47% May/24
South Korea 30Y 1.87 0.00 -0.04% -0.04% -0.07% -0.86% May/24
South Korea 3Y 1.70 0.00 -0.06% -0.03% -0.08% -0.55% May/24
South Korea 5Y 1.74 0.00 -0.06% -0.04% -0.08% -0.80% May/24
Thailand 2.44 0.00 -0.02% -0.05% -0.06% -0.27% May/24
Singapore 2.15 0.00 -0.02% -0.02% -0.03% -0.48% May/24
Malaysia 3.83 0.00 -0.01% -0.01% 0.01% -0.42% May/24
Philippine 5.80 0.00 -0.05% -0.05% -0.32% -0.37% May/24
Pakistan 13.65 0.00 0.75% 0.75% 1.20% 5.90% May/24
Qatar 3.43 0.00 0.13% 0.03% -0.01% -0.99% May/24
Vietnam 4.73 0.02 -0.02% -0.01% -0.03% 0.14% May/24
Taiwan 0.71 0.02 -0.02% -0.02% -0.05% -0.30% May/24
China 3.34 0.00 -0.01% 0.05% -0.11% -0.36% May/24
China 52W 2.65 0.00 -0.04% -0.04% -0.08% -0.54% May/24
China 20Y 3.67 0.00 0.01% 0.01% -0.09% -0.31% May/24
China 2Y 2.88 0.00 0.00% -0.02% -0.08% -0.29% May/24
China 30Y 3.96 0.00 0.01% 0.03% -0.05% -0.16% May/24
China 3Y 3.01 0.00 -0.04% -0.04% -0.08% -0.34% May/24
China 5Y 3.18 0.00 -0.04% -0.01% -0.09% -0.28% May/24
China 7Y 3.40 0.00 -0.04% -0.04% -0.10% -0.29% May/24
Hong Kong 1.60 0.00 -0.04% -0.04% -0.14% -0.70% May/24
Indonesia 7.93 0.12 -0.12% -0.10% 0.19% 0.39% May/24
Indonesia 20Y 8.60 0.00 -0.15% -0.15% 0.14% 0.48% May/24
Indonesia 30Y 8.65 0.00 -0.06% -0.06% 0.11% 0.58% May/24
Indonesia 5Y 7.57 0.00 -0.08% -0.08% 0.31% 0.41% May/24
India 7.39 0.00 -0.17% -0.17% -0.23% -0.57% May/24
India 52W 6.55 0.00 -0.19% -0.12% -0.23% -0.72% May/24
India 2Y 6.70 0.00 -0.20% -0.20% -0.26% -1.01% May/24
India 30Y 7.60 0.00 -0.15% -0.15% -0.28% -0.52% May/24
India 3M 6.38 0.00 -0.13% -0.10% -0.14% -0.14% May/24
India 3Y 7.00 0.00 -0.24% -0.17% -0.29% -0.90% May/24
India 5Y 7.19 0.00 -0.23% -0.16% -0.45% -0.84% May/24
India 6M 6.47 0.00 -0.15% -0.11% -0.15% -0.47% May/24
India 7Y 7.27 0.00 -0.03% -0.09% -0.25% -0.71% May/24
Indonesia 52W 6.59 0.00 0.06% 0.05% 0.18% 0.03% May/23
Indonesia 3Y 7.18 0.00 0.18% 0.05% 0.30% 0.43% May/23
Israel 1.86 0.00 -0.17% -0.10% -0.12% -0.20% May/23
Indonesia 1M 5.75 0.00 0.00% 0.00% -0.15% 0.88% May/16
Indonesia 3M 5.95 0.00 0.00% 0.00% -0.10% 1.05% May/16
Indonesia 6M 6.03 0.00 0.00% 0.00% -0.30% 1.05% May/16

Australia Yield Day Weekly Monthly Yearly Date
Australia 1.68 0.00 -0.14% -0.12% -0.25% -1.26% May/24
Australia 52W 1.39 0.00 -0.19% -0.10% -0.22% -0.64% May/24
Australia 20Y 2.12 0.00 -0.12% -0.10% -0.23% -1.13% May/24
Australia 2Y 1.27 0.00 -0.16% -0.13% -0.23% -0.90% May/24
Australia 30Y 2.31 0.00 -0.12% -0.12% -0.23% -1.11% May/24